In: Exhibitions, Press releases 05 Nov 2015 Tags: , , ,
In: Press releases, Services 04 Nov 2015 Tags: , , ,

1 – System transmisyjny SDH dla GSM-R

1.1. Konfiguracja systemu teletransmisyjnego SDH
Mając na uwadze potrzeby i wymagania transmisyjne dla sieci radiowej GSM-R zaplanowano optymalną strukturą SDH – sieć o przepływności STM-16 i STM-4 w konfiguracji ringów transmisyjnych z protekcją SNCP w każdym węźle.
Taka sieć transmisyjna wykorzystuje dwa włókna dla transmisji „GSM-R” pomiędzy węzłami pierścienia STM-16 oraz dwa oddzielne włókna do transmisji w kilku pierścieniach STM-4 z węzłami w obiektach radiokomunikacyjnych GSM-R.
Węzły (krotnice) pierścienia STM-16 są punktami wspólnymi obu sieci, natomiast pierścienie transmisyjne są oddzielne.
Struktura ta zapewnia spełnienie wymogu o nie przekraczaniu 16 węzłów w pętli.
Struktura każdej pętli to pierścień dwukierunkowy dwuwłóknowy
z zabezpieczeniem ścieżki typu SNCP (Subnetwork Connection Protection), wykorzystujący dla transmisji po dwa włókna w każdym kablu.
Trakty STM-16 i STM-4 są tak połączone oraz wyposażone w urządzenia, aby tworzyć niezawodną pierścieniową strukturę teletransmisyjną umożliwiającą automatyczne tworzenie dróg obejściowych w przypadku uszkodzenia drogi podstawowej.
Protekcję sprzętową zaplanowano na poziomie modułów matryc i układu zasilania, jest to protekcja EPS: 1+1.
Proponowane urządzenia transmisyjne realizują wydzielanie i wstawianie sygnałów niższego rzędu bez konieczności ich całkowitej demultipleksacji (odbywa się to na poziomie kontenerów VC-4) oraz w przypadku krotnic ADM komutację sygnałów STM-1 i niższego rzędu (VC-3 i VC-12), posiadają zdolność samokontroli przez zintegrowany system nadzoru i zarządzania sterowany zdalnie, posiadają zdolność diagnozowania poszczególnych podzespołów krotnicy oraz są wyposażone w kanał służbowy telefoniczny i transmisji danych.
Parametry fizyczne i elektryczne sygnałów transmisyjnych są zgodne z zaleceniami ITU-T.
W planowanej sieci teletransmisyjnej jest możliwa realizacja następujących funkcji zarządzania:
. zarządzanie alarmami,
. zarządzanie błędami,
. zarządzanie konfiguracją (zdalna rekonfiguracja ścieżek),
. zarządzanie bezpieczeństwem,
Planowane systemy teletransmisyjne są zarządzalne – zarówno na ogólnym poziomie węzłów teletransmisyjnych, jak i na poziomach niższych: np. kart dopływów 2Mbit/s.

1.2. Instalacja krotnic 1662 SMC w kontenerze obiektu radiokomunikacyjnego
Z uwagi na to, że planowana sieć transmisyjna SDH jest siecią dedykowaną wyłącznie dla potrzeb sieci GSM-R, najbardziej optymalna jest instalacja urządzeń transmisyjnych w kontenerach obiektów radiowych OR.
W węzłach STM-16 zlokalizowanych w kontenerach OR zainstalowano krotnice ADM 1662 SMC oraz w zależności od potrzeb w niektórych lokalizacjach regeneratorów REG 1646 SM.
Krotnice ADM 1662 SMC wyposażone będą w zależności od potrzeb w karty :
. 2 karty Compact ADM16 – SYNTH16N,
. STM-16 Port Card L16,
. STM-4 Port Card S.4,
. 21 lub 63 portów E1 (G.703 i G.704),
. 8 portów Ethernet (karty ISA Ethernet switch ES4-8FE),
. oraz karty CONGI i SERGI.
Podstawowe parametry krotnicy 1662 SMC:
. napięcie zasilania: od -48VDC do -60VDC,
. pobór mocy (typowo): 200W,
. wymiary (bez stojaka, W x Sz. x Gł.): 390x470x250 mm,
. protekcja sprzętowa: EPS 1+1 i n+1,
. protekcja transmisji: 1+1 APS, n+1 APS, SNCP/I, SNCP/N, MS-SPRing,
. synchronizacja zgodna z: G.810, G.812, G.813,
. parametry otoczenia zgodnie z normą ETS 300 019, class 3.2.
Krotnice zamontowane są w szafach firmy ZPAS o budowie zgodnej ze standardem 19” (szafa typu SZB 19” 36U wyk. 058). Szafa składa się z płyt dolnej i górnej połączonych dwoma konsolami o rozstawie 19” i zabudowanymi na stałe ścianami bocznymi. W/w konsole służą do mocowania poszczególnych półek urządzeń.
Konstrukcja metalowa szafy jest połączona przewodem LY 4mm2 z uziomem obiektu. Poszczególne obudowy zespołów wyposażenia szafy połączone są ze sobą i konstrukcją szafy również przewodem LY 4mm2.
Zasilanie DC 48V krotnicy 1646SM w szafie ZPAS w kontenerze wykonane jest z dedykowanego zabezpieczenia na tablicy bezpiecznikowej urządzeń GSM-R.
Oprócz krotnicy 1662 SMC w szafach ZPAS 36U montowane są :
. panel zasilania DC 48V z zabezpieczeniami dla poszczególnych odbiorów
. przełącznica ODF w panelu 19” dla zakończenia kabla przyłącza OTK odgałęźnego lub łącznikowego
. przełącznica DDF 19” dla zakończenia styków elektrycznych E1
. oraz w niektórych lokalizacjach media konwertery O/E (instalowane na półkach 19”) do transmisji sygnału Ethernet do terminala FDS sieci dyspozytorskiej zainstalowanego w najbliższej nastawni

1.3. Instalacja krotnic 1646 SM w kontenerze obiektu radiokomunikacyjnego
Z uwagi na to, że planowana sieć transmisyjna SDH jest siecią dedykowaną wyłącznie dla potrzeb sieci GSM-R, najbardziej optymalna jest instalacja urządzeń transmisyjnych w kontenerach obiektów radiowych OR.
W pierścieniach STM-4 w węzłach zlokalizowanych w kontenerach OR zainstalowano krotnice ADM 1646 SM wyposażone w karty :
. 2 karty główne MB16P z interfejsem 1 x STM-1/4/16,
. 42 porty E1 (G.703 i G.704),
. 8 portów Ethernet (karty P8 FES).
Podstawowe parametry 1646 SM :
. napięcie zasilania: -48VDC,
. pobór mocy (typowo): 60W,
. wymiary (bez stojaka, W x Sz. X Gł.): 88,9x442x220 mm,
. protekcja sprzętowa układu zasilania,
. protekcja transmisji: SNCP, SNCP Drop and Continue, MSP 1+1,
. parametry otoczenia zgodnie z normą ETS 300 019, class 3.2.
Krotnice w kontenerach montowane są szafach firmy ZPAS naściennych o budowie zgodnej ze standardem 19” (szafa typu SU 19” 15U). Szafa składa się z płyt dolnej i górnej połączonych dwoma konsolami o rozstawie 19” i zabudowanymi na stałe ścianami bocznymi.
Konstrukcja metalowa szafy połączona jest przewodem LY 4mm2 z uziomem obiektu. Poszczególne obudowy zespołów wyposażenia szafy połączone są ze sobą i konstrukcją szafy również przewodem LY 4mm2.
Zasilanie DC 48V krotnicy 1646SM w szafie ZPAS w kontenerze wykonane jest z dedykowanego zabezpieczenia na tablicy bezpiecznikowej urządzeń GSM-R.
Oprócz krotnicy 1646 SM w szafach ZPAS 15U zamontowane zostaną :
. panel zasilania DC 48V z zabezpieczeniami dla poszczególnych odbiorów
. przełącznica DDF 19” dla zakończenia styków elektrycznych E1
. oraz w niektórych lokalizacjach media konwertery O/E (instalowane na półkach 19”) do transmisji sygnału Ethernet do terminala FDS sieci dyspozytorskiej zainstalowanego w najbliższej nastawni

1.4. Realizacja łączy dostępowych E1 i Ethernet do obiektów radiowych
Każdy Obiekt Radiowy jest podłączony przyłączem światłowodowym do kabla światłowodowego. W OR przyłącze jest zakończone na przełącznicy ODF a po drugiej stronie wykonane jest złącze odgałęźne z kabla światłowodowego szlakowego lub doprowadzenie kabla łącznikowego do przełącznicy w najbliższym posterunku ruchu.
Stacje BTS dołączone są dedykowanymi 6 włóknami z każdego kierunku raz do światłowodu podstawowego a raz do rezerwowego w zależności od lokalizacji BTS po jednej bądź drugiej stronie szlaku kolejowego.
Do połączenia każdego BTS z BSC zostaną wykorzystane jest łącze E1 z protekcją w standardzie (1+1). W lokalizacjach OR odpowiednio do konfiguracji sieci zainstalowane są krotnice ADM STM-4 lub STM-16, wyposażone w interfejsy E1 i Ethernet 10/100 Mbps oraz porty optyczne transmisji SDH. W lokalizacji BSC ruch z BTS-ów zagregowany jest na interfejsach STM-1. Do połączenia z BSC zostaną wykorzystane interfejsy STM-1.
Wymagane przez projekt sieci GSM-R przepływności w sieci SDH to:
. w relacjach BTS – BSC: 1xE1+1xE1 na protekcję
. dla łączy FDS z OR do centrali dyspozytorskiej FTS Ethernet 10/100Mbps
. dla systemu nadzoru w obiekcie centralowym GSM-R Ethernet 10/100Mbps,
realizowane są poprzez następujące interfejsy :
Interfejs A-bis
Poprzez łącza E1 (interfejs A bis) realizowana jest transmisja systemu GSM-R pomiędzy stacjami BTS a kontrolerem BSC w obiekcie centralowym GSM-R.
W interfejsie A-bis wykorzystana jest standardowa organizacja strumienia binarnego o przepływności 2048 kbit/s. Używany jest w celu realizacji usług oferowanych użytkownikom przez system GSM. Umożliwia również sterowanie wyposażeniem radiowym i rozdziałem częstotliwości radiowych w ramach BTS.
Interfejs FTS – FDS
Transmisja sygnału pomiędzy centralą sieci dyspozytorskiej FTS 3020 a terminalami instalowanymi u dyżurnych ruchu odbywa się za pomocą wirtualnej sieci komputerowej utworzonej w strukturze sieci transportowej SDH. Dostęp do sieci VLAN odbywa się poprzez karty ISA ES w krotnicach ADM z wbudowanym przełącznikiem sieci Ethernet.
Interfejs systemu SSWiA
Dla połączenia centralek systemu sygnalizacji włamania i kontroli dostępu instalowanych w kontenerach OR z systemem nadzoru zlokalizowanym w obiekcie centralowym utworzona jest w sieci SDH wirtualna sieć komputerowa.
Interfejs systemu CCTV
Dla podłączenia czterech kamer CCTV IP instalowanych na każdym obiekcie radiowym z rejestratorami NVR instalowanymi w OC1, utworzona jest w sieci SDH wirtualna sieć komputerowa.

1.5. System teletransmisyjny dla łączności dyspozytorskiej i systemu nadzoru
Dla potrzeb łączności dyspozytorskiej z terminalami FDS na posterunkach ruchu oraz dla transmisji sygnałów alarmowych i nadzoru ze wszystkich obiektów radiokomunikacyjnych utworzona jest sieć LAN.
Transmisja danych sieci LAN realizowana jest przez sieć SDH za pomocą kart dostępowych wyposażonych w zarządzalne przełączniki Ethernetowe (technologia Ethernet over SDH). Dzięki temu z punktu widzenia sieci LAN sieć SDH widziana jest jako sieć połączonych ze sobą przełączników IP, co umożliwia dowolną dynamiczną konfigurację sieci i dołączenie terminali w dowolnej lokalizacji. Pozwala również na odseparowanie podsieci LAN poprzez tworzenie sieci wirtualnych VLAN.

1.6. Zarządzanie systemem teletransmisyjnym
Sieć DCN zintegrowana jest do aktualnie wybudowanej i pracującej sieci Zamawiającego. Zarządzanie nowo budowanymi krotnicami zrealizowane jest :
. poprzez kanały DCC (bajty D4-D12)
. sieć Ethernet bazująca na ścieżkach SDH i kartach ISA.

1.7. Realizacja łączy dostępowych do terminali FDS
Instalacja terminali FDS jest przedmiotem części radiowej projektu GSM-R, w której zawarta jest również charakterystyka terminali FDS.
Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w PFU terminale dyspozytorskie typu A i B powinny być wyposażone w interfejs umożliwiający transmisję VoIP lub ISDN.
W związku z powyższym zaprojektowano do transmisji sieć LAN opisaną w punkcie powyżej opartą o zarządzalne przełączniki Ethernetowe w krotnicach 1662SMC i 1646SM.
Terminale FDS są instalowane w nastawniach pełniących funkcję LCS, nastawniach dysponujących, oraz na niektórych posterunkach odgałęźnych.
Dla podłączenia terminali FDS w posterunkach ruchu zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanych obiektów radiowych gdzie zainstalowane są krotnice SDH z kartą Ethernet zaprojektowano bezpośrednie podłączenie terminala FDS do karty Ethernet krotnicy przez przewód teleinformatyczny FTP kat. 5e z wtykiem RJ45 pod warunkiem zachowania długości tego przewodu nie większej niż 100m.
W posterunkach ruchu nie mających dostępu bezpośredniego o styku elektrycznym do sieci LAN wykonano podłączenie za pośrednictwem dedykowanego łącza optycznego zestawionego z dwóch konwerterów optyczno – elektrycznych połączonych jednym włóknem.
Media konwertery w obiektach OR montowane są na półce 19” w szafach ZPAS wspólnie z krotnicą i przełącznicami ODF i DDF i zasilane napięciem DC48V z panelu zasilającego krotnicy z oddzielnego obwodu.
Okablowanie optyczne i elektryczne wykonane jest bezpośrednio pomiędzy przełącznicą ODF, konwerterem MC i kartą Ethernet w krotnicy.
W posterunkach ruchu konwertery instalowane są zasadniczo w pomieszczeniach nastawczych w pobliżu stanowiska dyżurnego ruchu w szafkach mocowanych na ścianie w pobliżu biurka. Pachcordy optyczne ułożone są od przełącznicy ODF do konwertera a przewód FTP kat. 5e od konwertera do terminala FDS.
Konwertery zasilane są z UPS (8 godzinne podtrzymanie) stanowiącego komplet wyposażenia terminala za pośrednictwem zasilacza AC230V/DC48V (w komplecie konwertera) .
UPS stanowi element kompletu terminala i powinien być zainstalowany w pobliżu miejsca lokalizacji terminala (ograniczenie wynika z długości kabla fabrycznego UPS – FDS). Z uwagi jednak na uwarunkowania lokalne w nastawniach występują również sytuacje gdy UPS i szafka media konwerterów instalowane będą poza pomieszczeniem nastawczym.
W takich przypadkach od szafki media konwerterów do pomieszczenia nastawczego wykonana jest instalacja dwóch przewodów FTP (podstawowy i rezerwowy) zakończonych podwójnym gniazdkiem RJ45 oraz instalacja zasilająca AC230V od UPS do terminala FDS na biurku dyżurnego ruchu.

ATN1 ATN2 ATN3 ATN4 ATN5 ATN6 ATN7

In: Exhibitions 07 Oct 2015 Tags: , , , , , , ,

ATDI was proud to participate actively to the NATO CAX forum organized by the M&S Center of Excellence from the 28th of September to the 2nd of October 2015 in Vicenza (Italy).

The mission of the Modelling & Simulation COE is to support NATO and Nations in their transformation efforts by providing subject matter expertise on all aspects of the M&S activities.

In that way, the forum was a good opportunity for ATDI to introduce HTZ warfare to the operational Defense Forces belonging to the NATO and to the training centers dedicated to the armies. Indeed, HTZ warfare is the perfect tool used in more than 50 countries in order to prepare operational missions but also to train military staff to electronic warfare situations.

Present to this event for the 4th consecutive year, ATDI was happy to inform numerous visitors present on the ATDI booth and to maintain its friendly contacts with the M&S Center of Excellence.

in photo: Capt (N) ITA Vicenzo MILANO, Director of the M&S COE

NatoCax2 NatoCax1

About Nato Cax Forum 2015

logo-cax-forum-2015