In: Uncategorized 29 Mar 2015 Tags: , , , , ,

WEL_WAT

 

W dniu 19.03.2015 r. w siedzibie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy WEL WAT i firmą ATDI, na mocy podpisanego wcześniej porozumienia pomiędzy WAT i ATDI, w ramach którego obydwie instytucje wyraziły intencję współpracy w dziedzinach dydaktyki i nauki, w szczególności wdrażania do procesu dydaktycznego nowoczesnych narzędzi komputerowych, opracowanych przez ATDI dla wspomagania projektowania systemów bezprzewodowych.
Do koordynowania współpracy został upoważniony Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Marian Wnuk, który sygnował zawartą umowę. W imieniu ATDI umowę podpisała Pani Agnieszka Slosarska, Prezes ATDI spółka z o.o.
W ramach umowy, zawartej na okres jednego roku, firma ATDI udzieliła WEL WAT nieodpłatnej licencji na pełną wersję narzędzi do planowania sieci radiowych ICS Telecom dla celów dydaktycznych. W momencie podpisania umowy uczestniczyli: dr hab. inż. Jerzy Łopatka, prof. WAT – dyrektor Instytutu Telekomunikacji, w którym narzędzia będą wykorzystywane, oraz prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski, z którego inicjatywy porozumienie oraz umowa zostały zawarte.

 

About WAT

About ATDI for Education

 

WAT

WAT Academy

 

In: Uncategorized 27 Mar 2013 Tags:

Are you looking for an easy to get and free of charge clutter? ICS telecom/ICS designer/ICS LT make it possible in one click!

It is now possible to generate the ground occupancy layer in any ICS tool from Corine Land Cover and Open Street Map sources, regardless of resolution and cartographic projection of your project. You just have to download free Corine Land Cover and Open Street Map data directly from CLC and OSM import interface in ICS tool. This will allow to obtain quickly and easily a 16 classes clutter file for Europe and a 8 classes worldwide one compatible with your DTM in ICS software.

The Corine Land Cover Data (CLC) cover whole Europe and Turkey.
The Open Street Map (OSM) data cover the whole world.

Contact us for more information.

 

In: Uncategorized 15 Feb 2013 Tags:

ATDI is constantly working on developing and upgrading its end-to-end Automated Spectrum Management System ICS manager. We are happy to announce that the following improvements have been recently added to ICS manager interface:

  • Support of the SNS V7 format (for notifying to ITU in the Space services). Following the 2012 conference, the ITU updated the format of the spatial databases to version 7. This format is now mandatory since the 1st of January 2013 for submitting data to the ITU. ICS Manager has been updated to handle the new version of SNS databases format (V7) and Gibc software
  • Optimization of queries. It is now possible to organize queries is subfolders, to move them by drag and drop. This allows to manage your queries in more comfortable and ergonomic way
  • Facilitating exchange with ICS telecom. STATIONi database selection and MWi database selection merged in a single dialog, channeling plans automatically exported
  • Improved cartographic features. This includes support for Open Street Map, geocoding and reverse geocoding that is now available in the Position table (using Bing services)
Exchange with ICS telecom
Open Street Map in ICS manager
SNS V7

Please contact us if you require more information

Learn more about ICS manager here